Hallo, Ik seach dat jo in âlde ferzje oanpast hienen, nei it Ingelske adres. Ik nim oan dat dat by fersin wie, mar de hiele side is op de nijere Fryske namme: Wikiboeken:Ienfâldich begjinne. Mysha