Dary/standertsaken

nûmers ien oant en mei tweintich

bewurkje
 • 0 = safer
 • 1 = jak
 • 2 = du
 • 3 = se
 • 4 = sjaar
 • 5 = panj
 • 6 = sjash
 • 7 = haft
 • 8 = hasht
 • 9 = nooh
 • 10 = dah
 • 11 = jaazdah
 • 12 = duaaszdah
 • 13 = sezdah
 • 14 = sjaardah
 • 15 = paanzdah
 • 16 = sjaanzdah
 • 17 = hafdah
 • 18 = hajdah
 • 19 = nozdah
 • 20 = bist

kleuren

bewurkje
 • read = sorkh
 • giel = zard
 • grien = sabz
 • blau = aaby
 • pears = benafsj
 • wyt = safed
 • griis = khaaky
 • brún = naswaary
 • swart = sy-jaah